• kategorie
Witamy na portalu
Podlaskiego Klastra Bielizny

655656+5+5+

KONKURS WALENTYNKOWY

 

 

Aby wziąć udział w konkursie:

 

  1. Zarejestruj się na portalu PolishLingerie.pl ;
  2. Wybierz dowolny komplet bielizny lub jego część, kliknij serduszko wskazujące, że dany produkt podoba Ci się;
  3. Zostaw komentarz pod zdjęciem;
  4. Zapisz się na Newsletter;

Najciekawszy komentarz wygrywa!!!

Nagroda Główna: komplet bielizny jednego z białostockich producentów, którego produkty znajdziecie na portalu PolishLingerie.pl .

 

Aby mieć szansę na nagrodę dodatkową, należy:

 

  • skomentować jeden z produktów na portalu PolishLingerie.pl , udostępnić na swoim profilu na Facebook’u przynajmniej jeden z produktów (zdjęć) i przekazać informację o tym fakcie drogą mailową na adres konkurs@spkb.pl lub pozostawiając wiadomość pod postem o Konkursie Walentynkowym Podlaskiego Klastra Bielizny na www.facebook.com/PodlaskiKlasterBielizny.

Najciekawszy komentarz wygrywa!!!

Nagroda Dodatkowa: Niespodzianka :)

 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PRZEPROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PODLASKI KLASTER BIELIZNY 
I PORTAL POLISHLINGERIE.PL
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS WALENTYNKOWY (dalej zwanego „Konkursem”) Podlaski Klaster Bielizny  z siedzibą  w Białystok, ul. Legionowa 30, 15-281 Białystok, NIP 542 30 80 753, REGON 200208964, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy 
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000305579,dalej zwany „Organizatorem”.

1.2. Partnerami konkursu są: Ava Sp. z o.o.; Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka; Gaia Sp z o. o., Gorteks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa; MAT Sp. z o.o. Sp. K.

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej http://www.spkb.pl i stronie internetowej Konkursu  http:// www.polishlingerie.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na portalu www.polishlingerie.pl .

2.2. Informacja o konkursie będzie obecna także na Facebook.com, jak również na stronie internetowej Organizatora.

2.3. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w okresie 13.02.2015 – 17.02.2015r.

2.4. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk (lub nicków) zwycięzców Konkursu, nastąpi na portalu PolishLingerie.pl oraz na łamach fanpage Podlaskiego Klastra Bielizny (https://www.facebook.com/PodlaskiKlasterBielizny) nie późnej niż 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

3. ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO KONKURSU.

3.1. Każdy z uczestników Konkursu powinien posiadać indywidualne konto na portalu Strony Konkursowej. 
W tym celu należy zarejestrować się podając swoje dane imienne, adresowe i adres e-mail.

3.2. W przypadku, gdy uczestnik posiada konto na jednym ze wskazanych portali społecznościowych: Google+, Facebook czy Tweetter, ma on możliwość zalogowania się poprzez wybrany z nich, co uznawane jest jednocześnie za rejestrację użytkownika.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien być zalogowany na portalu Strony Konkursowej.

4. ZASADY KONKURSU:

4.1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

4.1.1 Będąc zalogowanym użytkownikiem na portalu PolishLingerie.pl, polubić przynajmniej jeden z produktów (wybrany komplet bielizny lub jego część) zaprezentowanych na portalu klikając znak serduszka pod wybranym zdjęciem oraz pozostawiając komentarz z wyjaśnieniem dotyczącym zainteresowania wybranym modelem. Dopuszcza się pozostawienie komentarzy pod dowolną liczbą zdjęć (jeden komentarz pod danym produktem).

4.1.2. Zapisać się na Newsletter.

4.2. Z komentarzy pozostawionych przez użytkowników Komisja wybierze najciekawszy komentarz, a jego autor otrzyma nagrodę główną: wybrany prze Organizatora komplet bielizny w podanym przez wygrywającego rozmiarze.

4.3. Dodatkowo wśród uczestników, którzy pozostawia komentarz oraz udostępnią na swoim profilu na Facebook’u przynajmniej jeden z produktów (zdjęć) i przekażą informację o tym fakcie drogą mailową na adres konkurs@spkb.pl lub pozostawiając wiadomość pod postem o Konkursie Walentynkowym Podlaskiego Klastra Bielizny na www.facebook.com/PodlaskiKlasterBielizny, zostanie wyłoniona Nagroda Dodatkowa - Nagroda Niespodzianka. Zasada przy wyłonieniu zwycięzcy Nagrody Dodatkowej jest analogiczna do powyższej – wygrywa najciekawszy pozostawiony komentarz, który Komisja uzna za najciekawszy.

4.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora 
w celu przeprowadzenia Konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia 
w Konkursie i otrzymania nagrody.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.2 oraz pkt. 4.3 powyżej, spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. 
W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.

5. NAGRODY:

5.1. Nagrodami w Konkursie są:

5.1.1. Nagroda Główna w postaci kompletu bielizny (biustonosz + figi) w wybranym rozmiarze.

5.1.2. Nagroda Dodatkowa w postaci Niespodzianki.

5.2. Organizator przewiduje jedną Nagrodę Główną, która będzie przysługiwała uczestnikowi zgłaszającemu 
w Konkursie Walentynkowym - Regulamin pkt. 4.1 oraz jedną Nagrodę Dodatkową – Niespodziankę, przysługującą uczestnikom biorącym udział w Konkursie Walentynkowym – Regulamin pkt. 4.3.

5.4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, SMS-em lub telefonicznie najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa Organizator.

5.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody (poza wskazaniem rozmiaru bielizny) i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną (jeśli ma zastosowanie).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.

6.3. Zamieszczone na stronie konkursowej zdjęcie bielizny jest jedynie zdjęciem poglądowym, nie jest wskazaniem Nagrody Głównej ani Nagrody Dodatkowej.

 

 Regulamin_Konkurs_8_Marca_2.pdf

Komentarze
komentarze
Logowanie
poleć / wyślij znajomemu
Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.